Beckie blir nyfiken.

En dag träffade Beckie på en stor larv. Det ska bli en fjäril så småningom – en Större Träfjäril – även kallad Träddödare p g a att den lägger sina larver under barken på levande träd där de glufsar i sig av den friska veden. Men nu har den växt till sig och lämnat trädet och är bara allmänt aggressiv. MenBeckie tog det med ro efter att ha vant sig vid den märkliga tingesten.