4 månader. Syskonträff nr 1.

 

Bichon Havanais valpar Mysak Mynta Aslan 4 månaderI Januari bodde Mysak hos oss ett par dagar. Här sitter han till vänster, Mynta i mitten. Och Aslan som faktiskt hälsar på oss nästan varje dag är till höger i bild.